Archive for the ‘Technics’ Category

Technics SXPR600N:

Giá : 12.000.000 VND

Đàn Piano điện Piano điện Technics SXPR600N đem lại 1 âm thanh piano đặc trưng của Technics với một búa gõ rắn chắc tạo ra một giai điệu piano như thật.  Âm sắc hay, trung thực, bộ phận giảm âm và key-off. Một sự khác biệt đặc trưng của Piano điện Technics SXPR600N là cấu tạo onboard kết hợp máy đếm nhịp, thu âm và cấu hình twin piano giúp cho giáo viên va sinh viên ngồi cùng nhau học. Những cái nút bấm trên đàn được thiết kế một cách thuận tiện cho việc sử dụng, trong khi sự tiêu thụ điện năng thấp sẽ giúp bảo vệ môi trường xung quanh. Ngoài ra còn được tặng thêm 2 giá đựng với màu Satin Black and Rosewood

Thông số kỹ thuật Piano điện Technics SXPR600N:

Chức năng Đàn Piano điện Roland RP201-RW

Size (mm) : 1,379 W – 424 D – 992 H
Weight (kg) : 43

Keyboard
– Keyboard : 88 keys PHA alpha II (Progressive Hammer Action alpha II)
– Touch Sensitivity : Touch: 5 levels/Fixed Touch
– Keyboard Mode : Whole, Dual (volume balance adjustable), Split (split point adjustable), Twin Piano
Sound Generator (88-key Stereo Multi-sampled Piano Sound, Conforms to GM2/GS/XGlite)
– Max. Polyphony : 128 voices
– Tones : 306 tones (including 8 drum sets, SFX set)
– Temperament : 8 types, selectable Temperament Key
– Stretch Tuning : On/Off
– Master Tuning : 415.3 to 466.2 Hz (adjustable in increments of 0.1 Hz)
– TransposeTranspose: -6 to +5 (in semitones)
Playback Transpose: -6 to +5 (in semitones)
– Effects : Reverb (Off/1 to 10), String Resonance (only for piano tones, Off/1 to 10), Damper Resonance (only for piano tones, Off/1 to 10), Key Off Resonance (only for piano tones, Off/1 to 10)

Recorder
– Tracks : 1 track
– Songs : Recorder Section: 1 song
Internal Memory: Max. 20 songs
– Note Storage : Approx. 30,000 notes
– Control : Song Select, Play/Stop, Rec, Previous/Rewinding, Next/Fast-forwarding, Track Mute, Tempo, Tempo Mute, All Song Play, Count-in, Song Volume
– Tempo : Quarter note = 10 to 500
– Resolution : 120 ticks per quarter note
– Metronome : Beat: 2/2, 0/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, 3/8, 6/8, 9/8, 12/8
Volume: 0 to 10

Internal Memory
– Songs : Max. 20 songs
– Save Song : Standard MIDI Files (Format 0)