Archive for the ‘Luyện thi Piano’ Category

Khoá đào tạo Luyện thi nhạc viện, ĐH, CĐ giá 1.440.000 VND

Mục đích

Trang bị đầy đủ kiến thức cho học viên, giúp học viên tự tin và thi đạt kết quả cao nhất trong các kỳ thi.

Cơ hội đậu ĐH, Nhạc viện chỉ sau 3-6 tháng ôn luyện.

Đối tượng

Các đối tượng có nhu cầu luyện thi.

Học phí.

Hình thức Số lượng Số phút/buổi Số buổi/khoá Học phí/buổi Học phí/khoá
Cá nhân 1 45 phút 12 200.000 vnđ 2.400.000 vnđ
Lớp 4-6 60-90 phút 12 120.000 vnđ 1.440.000 vnđ

Giảm học phí khi đăng ký học theo nhóm.

2 người giảm: 5%

3 người giảm: 6%

4 người giảm: 8%

Quảng cáo giới thiệu 01 học viên mới: tặng 5% ( hướng dẫn )

Chương trình học.

Theo chương trình luyện thi đặc biệt do ABM Music xây dựng. Duy nhất chỉ có tại ABM Music.

* Hơn 90% học viên luyện thi đã đậu vào các trường Nhạc viên, ĐH, CĐ